Get Citation
LIU Qiu-Guang, ZANG Shi-Lei, LI Wei-Guo, MAO Ze-Pu, BIAN Jian-Ming, CAO Guo-Fu, CAO Xue-Xiang, CHEN Shen-Jian, DENG Zi-Yan, FU Cheng-Dong, GAO Yuan-Ning, HE Kang-Lin, HE Miao, HUA Chun-Fei, HUANG Bin, HUANG Xing-Tao, JI Xiao-Bin, LI Fei, LI Hai-Bo, LI Wei-Dong, LIANG Yu-Tie, LIU Chun-Xiu, LIU Huai-Min, LIU Suo, LIU Ying-Jie, MA Qiu-Mei, MA Xiang, MAO Ya-Jun, MO Xiao-Hu, PAN Ming-Hua, PANG Cai-Ying, PING Rong-Gang, QIN Gang, QIN Ya-Hong, QIU Jin-Fa, SUN Sheng-Sen, SUN Yong-Zhao, WANG Ji-Ke, WANG Liang-Liang, Track reconstruction using the TSF method for the BESⅢ main drift chamber[J]. Chinese Physics C, 2008, 32(7): 565-571. doi: 10.1088/1674-1137/32/7/011
LIU Qiu-Guang, ZANG Shi-Lei, LI Wei-Guo, MAO Ze-Pu, BIAN Jian-Ming, CAO Guo-Fu, CAO Xue-Xiang, CHEN Shen-Jian, DENG Zi-Yan, FU Cheng-Dong, GAO Yuan-Ning, HE Kang-Lin, HE Miao, HUA Chun-Fei, HUANG Bin, HUANG Xing-Tao, JI Xiao-Bin, LI Fei, LI Hai-Bo, LI Wei-Dong, LIANG Yu-Tie, LIU Chun-Xiu, LIU Huai-Min, LIU Suo, LIU Ying-Jie, MA Qiu-Mei, MA Xiang, MAO Ya-Jun, MO Xiao-Hu, PAN Ming-Hua, PANG Cai-Ying, PING Rong-Gang, QIN Gang, QIN Ya-Hong, QIU Jin-Fa, SUN Sheng-Sen, SUN Yong-Zhao, WANG Ji-Ke, WANG Liang-Liang, Track reconstruction using the TSF method for the BESⅢ main drift chamber[J]. Chinese Physics C, 2008, 32(7): 565-571.  doi: 10.1088/1674-1137/32/7/011 shu
Milestone
Received: 2007-09-27
Revised: 2007-12-12
Article Metric

Article Views(1117)
PDF Downloads(1105)
Cited by(0)
Policy on re-use
To reuse of subscription content published by CPC, the users need to request permission from CPC, unless the content was published under an Open Access license which automatically permits that type of reuse.
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Email This Article

Title:
Email:

Track reconstruction using the TSF method for the BESⅢ main drift chamber

  Corresponding author: LIU Qiu-Guang,

Abstract: We describe the algorithm to reconstruct the charged tracks for BESⅢ main drift chamber at BEPCⅡ, including the track finding and fitting. With a new method of the Track Segment Finder (TSF), the results of present study indicate that the algorithm can reconstruct the charged tracks over a wide range of momentum with high efficiency, while improving the robustness against the background noise in the drift chamber. The overall performances, including spatial resolution, momentum resolution and secondary vertices reconstruction efficiency, etc. satisfy the requirements of BESⅢ experiment.

  HTML

Reference (1)

目录

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return
Return